Slobodna Zona Beograd

Pogodnosti

Zakonski okvir je predvideo finansijske, fiskalne i carinske pogodnosti za investitore, tako da poslovanje unutar Slobodne Zone Beograd podrazumeva:

 • slobodan protok kapitala, profita i dividendi;
 • oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu i pružanje prevoznih i drugih usluga pri unosu;
 • oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni i između korisnika dve slobodne zone;
 • oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije za kompanije koje posluju unutar zona;
 • jednostavna i brza carinska procedura;
 • u svakom području Slobodne Zone Beograd nalazi se carinski referat;
 • uvoz i izvoz iz slobodne zone su potpuno slobodni, odnosno ne primenjuju se kvote, uvozne ili izvozne dozvole ili druga ograničenja spoljno-trgovinskog prometa;
 • roba iz slobodne zone može privremeno da se iznese na ostali deo domaće teritorije ili unese u slobodnu zonu sa ostalog dela domaće teritorije radi oplemenjivanja (prerade, dorade, obrade, ugradnje, opravke, kontrole kvaliteta, marketinške prezentacije…) što pruža velike mogućnosti povezivanja sa domaćom privredom;
 • oslobađanje оd plaćanja carine za robu која је namenjena izgradnji objekata u Slobodnoj Zoni Beograd, као i carinske olakšice i oslobađanja za robu namenjenu proizvodnji – repromaterijal (zavisno od zemlje porekla robe, као i primene trgovinskih sporazuma pri izvoznom plasmanu)
 • mogućnost oslobađanja ili umanjenja pojedinih taksi lokalne samouprave;
 • Republika Srbija je obezbedila podsticaje iz budžeta za pokretanje proizvodnje i zapošljavanje što se odnosi i na slobodne zone, za delatnosti koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, kao i izuzetno nizak porez na dobit.

 

O prednostima poslovanja u Srbiji, pogodnostima za poslovanje u slobodnim zonama i o gradu Beogradu možete se informisati i na sledećim stranicama:

Razvojna agencija Srbije
Uprava za slobodne zone
Grad Beograd
Uprava Carina