Slobodna Zona Beograd

Gde se nalazimo

Područje „Slobodne Zone Beograd” obuhvata ukupnu površinu od 98ha 31а 44m² i sastoji se od dve zasebne celine:

Mapa obe zone

SLOBODNA ZONA BEOGRAD – Područje 1 „Barič“

Zona 1 – područje „Barič” nalazi se na području koje se sa jedne strane prostire od Železničke ulice koja se nalazi u industrijskoj zoni Barič i koja је paralelna sa putem Beograd-Obrenovac do reke Save. Prostire se na dve katastarske opštine – Barič i Mislođin. Prilazi ovim lokacijama se vrše sa državnog puta drugog reda Beograd-Obrenovac.

Mapa Baric

SLOBODNA ZONA BEOGRAD – Područje 2 „Reva“

Zona 2 – područje „Reva” nalazi se na prostoru između Pančevačkog puta i reke Dunav, na uzvodnom severoistočnom pravcu. Pristup lokaciji je sa postojećeg Pančevačkog puta, reke Dunav i planirane saobraćajnice Severna tangenta.

Mapa Reva