Slobodna Zona Beograd

Cilj i misija

Misija Slobodne Zone Beograd je da se geografski položaji, raširena mreža izuzetno povoljnih spoljno-trgovinskih sporazuma koje ima Republika Srbija, a to su sporazumi o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Turskom, Belorusijom i Kazahstanom uz sporazume sa EFTA, CEFTA i privremenim trgovinskim sporazumom sa Evropskom Unijom, iskoriste u punom potencijalu. Afirmacija poreskih, carinskih i mera specijalnih olakšica koje su investitorima dostupne u režimu rada u slobodnoj zoni usmerene su na omogućavanje efikasnog poslovanja unutar Slobodne zone Beograd.

Slobodna Zona Beograd 2015 d.o.o. je privredno društvo za upravljanje zonom koje utvrđuje oranizacione i tehničke uslove za obavljanje delatnosti utvrđenih Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o carini i drugim propisima. Prventsveno ima ulogu u organizaciji posla po Zakonom određenim procedurama i u značajnom olakšanju rada korisnika Slobodne zone Beograd. Cilj je da u trogodišnjem periodu društvo bude prepoznato kao resurs privrednog razvoja Beograda.